Arhiva vesti
                   

PROGRAM UJEDNINjENIH NACIJA ZA RAZVOJ: POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA

21. Jun 2016.

U okviru projekta „Unapređivanje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“, Program Ujedinjenih nacija za razvoj raspisao  je konkurs za organizacije civilnog društva u oblasti unapređenja saradnje između lokalnih samouprava i civilnog sektora i medija.

Cilj konkursa je doprinos međusobnom razumevanju i prepoznavanju zajedničkog cilja ovih aktera, kao i otvaranju konstruktivnog dijaloga kako bi se omogućila bliža saradnja.

Predlozi projekata bi trebalo da obuhvate minimalno pet opština (preporuka je 10 do 20) i da osiguraju učešće u aktivnostima predstavnika lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i lokalnih medija. Mogu biti obuhvaćeni i predstavnici skupština opština, javnih komunalnih preduzeća, kao i drugih značajnih institucija na lokalnom ili regionalnom nivou. Projekti moraju da obuhvate komponentu jačanja kapaciteta za odgovorno upravljanje javnim finansijama, a mogu da uključuju i druge aktivnosti koje doprinose zajedničkom delovanju civilnog društva i lokalnih samouprava. Projekti  moraju da osiguraju i medijsku vidljivost aktivnosti ili rezultata aktivnosti na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou.

Podnosioci predloga projekata mogu da budu sve organizacije civilnog društva koje imaju iskustva u ostvarivanju saradnje državnih i civilnih aktera na lokalnom nivou i/ili u radu u oblasti javnih finansija. Kroz prijavu je neophodno dokazati kapacitet organizacije za rad sa odgovarajućim ciljnim grupama projekta.

Rok za podnošenje predloga projekata je četvrtak, 14. jul 2016. godine.

Javni poziv i propratnu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu UNDP-a http://www.undp.org.rs/tenders_new.html

Izvor: Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Koordinaciono telo