Arhiva vesti
                   

PRIJAVE ZA ŠKOLU EKONOMSKIH I SOCIJALNIH PRAVA (ROK: 26. OKTOBAR 2020)

19. Oktobar 2020.

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava poziva sve one koji su zainteresovani za teme koje se tiču socijalne pravde, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih prava i nejednakosti da se prijave za učešće u Školi ekonomskih i socijalnih prava.

Škola će trajati sedam nedelja: od 2. novembra do 20. decembra 2020. godine, a predavanja će se odvijati u blokovima, jednom nedeljno u onlajn formi.

Svi zainteresovani polaznici i polaznice mogu poslati prijave do 26. oktobra 2020 godine na adresu: office@a11initiative.org.

Uz prijavu je potrebno dostaviti CV i kratko pismo o motivaciji za pohađanje Škole ekonomskih i socijalnih prava (ne duže od 300 reči). Poznavanje engleskog jezika je poželjno zbog materijala koji će se koristiti tokom trajanja Škole.

Program Škole će polaznicama pružiti mogućnost da se bliže upoznaju sa osnovnim načelima na kojima se zasnivaju ekonomska i socijalna prava, njihovim mestom u sistemu zaštite ljudskih prava na univerzalnom i regionalnom nivou, kao i brojnim  izazovima u pogledu ostvarivanja ovih prava u Srbiji.

Uz predavače koji se bave zaštitom ekonomskih i socijalnih prava, kao i gostujuće predavače, program će ponuditi praktične alate za bavljenje ovim pravima i pokušati da kroz perspektivu problema sa kojima se građani Srbije suočavaju osvetli njihove najvažnije aspekte i pruži okvir za njihovo razumevanje.

Tokom trajanja Škole biće obrađene i teme rastuće društvene nejednakosti, siromaštva, socijalne isključenosti, diskriminacije manjinskih i marginalizovanih zajednica, kao i uticaja ekonomske politike, mera štednje i korona virusa na ostvarivanje ovih prava. Pored toga, na konkretnim pitanjima koja se tiču prava na socijalnu zaštitu, stanovanje i rad i zapošljavanje, predavanja će se baviti nekim od sistemskih problema u ostvarivanju ovih prava u Srbiji.

Detaljan program i materijali za pripremu Škole biće dostavljeni onim polaznicima koji budu primljeni.

Dodatne informacije o Školi ekonomskih i socijalnih prava su dostupne na  www.a11initiative.org.

Izvor: www.a11initiative.org i Koordinaciono telo