Arhiva vesti
                   

PRIJAVA ZA UČEŠĆE U EPALE KONFERENCIJI „METODE I TEHNIKE RAZVOJA KLjUČNIH KOMPETENCIJA U OBRAZOVANjU ODRASLIH“ (ROK: 30. SEPTEMBAR 2019)

17. Septembar 2019.
Fondacija Tempus organizuje nacionalnu EPALE konferenciju pod nazivom „Metode i tehnike razvoja ključnih kompetencija u obrazovanju odraslih“, koja će se održati u sredu, 16. oktobra 2019. godine, od 10 do 16 časova u Beogradu.
 
Cilj konferencije je pokretanje diskusije o značaju razvoja ključnih kompetencija u sistemu osnovnog obrazovanja odraslih, kao i diskusije o efikasnim metodama i tehnikama u radu sa odraslima, prvenstveno odraslima sa niskim nivoom obrazovanja.
 
Konferencija je namenjena prvenstveno nastavnicima i nastavnicama u osnovnom obrazovanju odraslih, andragoškim asistentima/kinjama, direktorima/kama škola koje sprovode osnovno obrazovanje odraslih, ali i ostalima koji pružaju usluge obrazovanja odraslih ili su aktivno angažovani u ovoj oblasti.
 
Prijavljivanje za učešće na konferenciji otvoreno je do 30. septembra 2019, a vrši se putem  registracionog formulara koji je dostupan na https://sveta.tempus.ac.rs/prijava-za-epale-konferenciju-metode-i-tehnike-za-razvoj-kljucnih-kompetencija-u-obrazovanju-odraslih/ 
 
Učešće na konferenciji je besplatno, a obezbeđen je i prevod. Predstavnicima organizacija u oblasti obrazovanja odraslih koji dolaze iz drugih gradova će biti refundirani putni troškovi prema pravilniku Fondacije Tempus.
 
EPALE je platforma razvijena u okviru Erazmus+ programa, koja omogućava svima koji se bave ili su zainteresovani za obrazovanje odraslih u Evropi da se virtuelno sastanu na jednom mestu i razmene svoja znanja, iskustva, pitanja i dobre prakse.
 
Sve dodatne informacije mogu da se dobiju putem telefona 011/3342 430, opcija 3, i E-pošte: adult-education@tempus.ac.rs
 
Izvor: tempus.ac.rs i Koordinaciono telo