Arhiva vesti
                   

PRIJAVA INSPEKCIJI ZBOG SPOMENIKA U PREŠEVU

26. Novembar 2012.

Izvor: Politika / Lokalne vlasti sarađivale sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture pri uređenju trga, ali je spomenik pripadnicima OVPMB podignut bez njihove saglasnosti

Kakav postupak je morao biti sproveden i koji državni organ je nadležan za sporni spomenik pripadnicima OVPMB, pripadnicima albanske paravojne formacije koja je 2000. i 2001. godine napadala policiju, vojsku i civile na ovom području? Trg u Preševu tretira se kao prostorna celina u prethodnoj zaštiti i za bilo kakve radove neophodna je saglasnost niškog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, što lokalna samouprava nije zatražila.

Mile Veljković, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, kaže da je ova institucija kroz urbanističko-plansku dokumentaciju propisala uslove kako za ostale spomeničke vrednosti u Preševu, tako i za sam trg, kao i da se sve aktivnosti moraju odvijati u skladu sa uslovima koje propisuje zavod i u skladu sa pravilima konzervatorske struke.

“Kada je rađena rekonstrukcija trga, opštinske vlasti Preševa su u više navrata pozivale i konsultovale našeg arhitektu iz kancelarije koju imamo u Vranju i nikakvih najava nije bilo da će se tu podizati novo spomen-obeležje.

Arhitekta zavoda je davao instrukcije i upisivao u građevinski dnevnik naloge šta i kako da se radi. Zavod nije ni konsultovan, ni obavešten, o podizanju ovog spomenika, iako su opštinske vlasti bile u obavezi da to urade jer je trg pod prethodnom zaštitom i kroz urbanističku dokumentaciju su propisani uslovi o njegovom tretmanu”, kaže Veljković.

Stručnjaci zavoda, i u ovom kao i u drugim sličnim slučajevima kada se obavljaju bilo kakvi radovi u zaštićenom području za koje oni nisu dali saglasnost, mogu to da prijave nadležnoj građevinskoj inspekciji, budući da kao ustanova kulture nemaju svoje inspekcijske službe. Kako dodaju u zavodu, tako će i postupiti u slučaju spomenika u Preševu.

Iako svojom simbolikom najčešće polaže pravo na pridev „istorijski”, a u našim prilikama neretko i „kontroverzni”, spomenik ili spomen-obeležje tretira se kao i manji montažni objekti privremenog karaktera koji su u nadležnosti lokalne samouprave. To znači da, za razliku od imenovanja ulica i trgova gde je neophodna saglasnost Ministarstva za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, u slučaju podizanja spomenika ili spomen-obeležja nije potrebna istorijska ocena značaja ličnosti koje neko želi da ovekoveči, a koju bi dao neki organ sa republičkog nivoa. Međutim, ako neko smatra da te ličnosti ili događaji ne zaslužuju spomenik, već naprotiv – osudu zbog svoje istorijske uloge, može podneti krivičnu prijavu tužilaštvu ili policiji zbog izazivanja rasne, verske i nacionalne mržnje ili remećenja javnog reda i mira, a ovi državni organi mogu i sami da preduzmu odgovarajuće mere.   

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji postavljanje i uklanjanje spomenika i spomen-obeležja na površinama javne namene obezbeđuje i uređuje jedinica lokalne samouprave. Tako, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave nema nikakvu zakonsku mogućnost da reaguje povodom postavljanja spomenika pripadnicima OVPMB.

“Zakonom je moguće reagovanje nadležnog tužilaštva radi pokretanja krivičnog postupka za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, netrpeljivosti ili drugog dela. Moguće je reagovanje policije u postupku po prekršajnoj prijavi za remećenje javnog reda i mira, a mogu i građani da podnesu zahtev da opštinska komunalna inspekcija izvrši nadzor i donese rešenje o uklanjanju spomenika, jer je postavljen bez sprovođenja propisanog postupka i bez odluke nadležnog organa. O žalbi na ovo rešenje odluku donosi opštinsko veće – objašnjavaju u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave.