Arhiva vesti
                   

PREVEDENO PET ZAKONA NA ALBANSKI JEZIK

6. April 2017.

U skladu sa preporukom Evropske komisije, Služba Koordinacionog tela je, u konsultaciji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava obezbedila prevod Zakona o ličnoj karti,  Zakona o udžbenicima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o prekršajima i Zakona o opštem upravnom postupku.

Prevedene zakone možete preuzeti ovde:

Zakon o ličnoj karti_ALB

Zakon o udžbenicima_ALB

Zakon o parničnom postupku_ALB

Zakon o prekršajima_ALB

Zakon o opštem upravnom postupku_ALB

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Koordinaciono telo