Arhiva vesti
                   

POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA PAKETE PODRŠKE (ROK: 8. OKTOBAR 2019)

10. Septembar 2019.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je raspisala poziv za podnošenje prijava za pakete podrške:

• za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou 

• za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

Poziv za paket podrške za unapređenje transparentnosti i građanskog učešća na lokalnom nivou i paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou objavljuje se drugu godinu za redom, u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SWISS PRO”, a koji podržava Vlada Švajcarske i implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

1. Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji osim lokalnih samouprava navedenih u poglavlju 2.1. Smernica za podnošenje prijava, koje se nalaze u okviru Dokumentacije i uputstava za prijavljivanje.

Biće dodeljeno ukupno 10 paketa podrške.

2. Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi i opštine u Republici Srbiji osim lokalnih samouprava navedenih u poglavlju 2.1. Smernica za podnošenje prijava, koje se nalaze u okviru Dokumentacije i uputstava za prijavljivanje.

Biće dodeljeno ukupno 5 paketa podrške.

Rok za dostavljanje prijava je 8. oktobar 2019. godine.

U cilju detaljnog obrazloženja paketa podrške, kao i prijavne dokumentacije, organizovaće se info dani u sledećim gradovima:

• Niš - 16.09.2019, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske Komune bb

• Kragujevac - 17.09.2019, Uprava grada Kragujevca, Trg Slobode 3, (I sprat, sala 105),

• Novi Sad - 19.09.2019, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb

Za sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem prijava za pakete podrške, kao i prijava za učešće na info danima možete kontaktirati Saru Talijan, telefon: +381 64/ 870 33 85, i-mejl  sara.talijan@skgo.org

Dokumentacija i uputstva za prijavljivanje za pomenute pakete podrške i prijavni formular za info dane su dostupni na http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/211/poziv-za-podnosenje-prijava-za-pakete-podrske

Izvor: Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Koordinaciono telo