Arhiva vesti
                   

POZIV ZA OCD I NEFORMALNE GRUPE: MENTORSKA PODRŠKA ZA JAVNO ZAGOVARANjE U VEZI SA JAVNIM POLITIKAMA NA LOKALNOM I NACIONALNOM NIVOU

31. Juli 2019.

Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji poziva organizacije civilnog društva i nefromalne grupe građana da se prijave za mentorsku podršku za javno zagovaranje u vezi sa javnim politikama na lokalnom i nacionalnom nivou. Mentorska podrška će podstaći i osnažiti inicijative organizacija civilnog društva i neformalne grupe na lokalnom nivou da zagovaraju politike koje su od značaja za njihovu zajednicu. Rezultat ove aktivnosti će biti uticanje na politike i osnaživanje većeg broja OCD da se pozicioniraju kao partner vlasti i aktivni učesnici u kreiranju javnih politika.

Cilj poziva je da organizacije civilnog društva i neformalne grupe kandiduju svoje inicijative, komentare i predloge za izmenu ili formulisanje javnih politike, nakon čega će sa saradnicima Resurs centra raditi na osmišljavanju, planiranju i sprovođenju kampanje javnog zastupanja. Izabrani predstavnici udruženja ili neformalnih grupa će imati priliku da utiču na javne politike.

U naredne dve godine će biti podržano 45 inicijativa.  

Mentorsku podršku sprovođenju inicijativa pružiće eksperti i stručnjaci u oblasti javnog zagovaranja koji su kvalifikovani za temu za koju se organizacija/grupa prijavljuje.

Uslovi koje OCD/neformalna grupa treba da ispuni:

  1. Popunjen formular  (https://gradjanske.civicatalyst.org/javnozagovaranje )u kome se definiše cilj inicijative javnog zagovaranja
  2. Jasna ideja o tome koji akt/praksu/politiku OCD/neformalna grupa želi da promeni u svojoj sredini
  3. Spremnost da se posveti radu u periodu od više meseci (u zavisnosti od trajanja plana javnog zagovaranja)
  4. Redovno komuniciranje sa mentorom Resurs centra o aktivnostima koje se sprovode u cilju implementacije inicijative.

Resurs centar će obezbediti:

  1. Mentora – eksperta u oblasti u kojoj se zagovaranje sprovodi
  2. Plan mentorske podrške sa ciljevima i rezultatima zagovaranja
  3. Refundaciju putnih troškova za sastanke sa mentorom
  4. Pokrivanje sitnih troškova nastalih tokom sprovođenja kampanje/inicijative (štampani materijali i sl.).

Resurs centar nije u mogućnosti da obezbedi finansijska sredstva za sprovođenje kampanje (plate, kancelarijske troškove…)

Više informacija o pozivu možete dobiti putem imejl adrese: resurscentar@parlament.org.rs.

Poziv će biti otvoren do popune predviđenih kapaciteta mentora i eksperata.

Izvor: rc.gradjanske.org i Koordinaciono telo