Arhiva vesti
                   

POZIV ZA OBUKU - BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE ROMA

20. Avgust 2018.

Beograd - Obuka će biti održana od 1. do 9. novembra u Berlinu, Nemačka.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta omladinskih radnika i učenje metoda i alata za borbu protiv diskriminacije Roma koja vodi socijalnoj isključenosti, marginalizaciji i rasizmu. Ostali ciljevi obuke su: razvijanje sposobnosti učesnika da organizuju aktivnosti i projekte usmerene ka borbi protiv diskriminacije Roma i govora mržnje, identifikovanje postojećih i razvijanje daljih akcija i mera za suzbijanje diskriminacije na nacionalnom i evropskom nivou, podržavanje zajedničkog učenja i povezivanja među učesnicima, organizacijama i omladinskim strukturama.

Profil učesnika obuke uključuje romske i ne-romske mlade lidere, aktiviste i volontere koji rade sa mladima i/ili romskom omladinom. Učesnici moraju da budu upućeni u situaciju i izazove sa kojima se suočavaju pripadnici romske zajednice u njihovoj zemlji, da budu motivisani da razviju svoje sposobnosti u zagovaranju, borbi protiv diskriminacije, borbi za ljudska prava i da podele svoje iskustvo sa drugim učesnicima, da imaju više od 18 godina, da dobro govore engleski, da budu posvećeni predavanjima i da budu prisutnu tokom čitavog trajanja kursa.

Troškove smeštaja i druge troškove u vezi sa obukom plaća organizator.

Putni troškovi će biti refundirani tokom obuke ili nakon nje (potrebno je sačuvati rezervaciju leta, fakture, avionske karte, karte za autobus/voz). Za Srbiju je iznos putnih troškova do 275 evra.

Rok za prijavu je 25. avgust 2018. godine.

Više o konkursu možete pročitati na https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fight-discrimination-against-roma.7501/   

Izvor: Građanske inicijative i Koordinaciono telo