Arhiva vesti
                   

POZIV ZA ISKAZIVANjE INTERESOVANjAZA IZRADU DIGITALNE VERZIJE REČNIKA ZA DECU

21. Juli 2015.Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju Visoka komesarka za nacionalne manjine

POZIV ZA ISKAZIVANjE INTERESOVANjA
ZA IZRADU DIGITALNE VERZIJE REČNIKA ZA DECU

Visoka komesarka za nacionalne manjine (VKNM) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) je ugovorila sačinjavanje srpsko-albanskog i albansko-srpskog rečnika za decu osnovnoškolskog uzrasta. Rečnik će imati približno šest hiljada reči u svakom svom delu, drugim rečima, oko šest hiljada reči u srpsko-albanskom delu i oko šest hiljada reči u albansko-srpskom delu rečnika, kao i oko stotinu ilustracija. Potrebno je da konačna digitalna verzija rečnika  bude propraćena snimcima izgovora svih reči u rečniku. Cilj VKNM-a je da se prvo izradi digitalna verzija rečnika, koja bi mogla na CD ROM-ovima da se dostavi osnovnim školama, kao i da se postavi na veb stranice zainteresovanih lokalnih i centralnih državnih organa. VKNM bih želela da rečnik, u njegovoj konačnoj fazi, bude pretvoren u aplikaciju za pametne telefone, operativne sisteme iOS i Android.

VKNM ovim putem objavljuje POZIV ZA ISKAZIVANjE INTERESOVANjA za izradu digitalne verzije rečnika.

Iskazi interesovanja fizičkih i pravnih lica će biti prihvaćeni i razmotreni ukoliko budu uključivali sledeće elemente:

  • Predlog rešenja za početno pohranjivanje informacija za rečnik, uključujući ilustracije i audio podatke. Predlog mora da predvidi i mogućnost naknadnog menjanja ili dodavanja sadržaja rečnika, s tim da VKNM zadržava autorska prava;
  • Predlog rešenja za pretvaranje sadržaja rečnika u veb stranicu, uključujući i hosting i održavanje;
  • Predlog rešenja za pretvaranje sadržaja rečnika u CD ROM koji bi mogao da se umnoži neograničeni broj puta, čime bi rečnik i sadržaj rečnika bili dostupni i kada korisnik ne koristi internet;
  • Predlog rešenja za pretvaranje sadržaja rečnika u aplikaciju za pametne telefone.

Pored gore navedenih elemenata tehničke strukture za digitalni rečnik, iskazi interesovanja bi takođe trebalo da uključuju i:

  • Troškove sačinjavanja svega navednog u gornjim tačakama;
  • Predviđene troškove za hosting usluge za takav digitalni projekat;
  • Predviđene troškove za održavanje;
  • Predviđeni vremenski rok tokom kojeg bi mogla da se sačine sva gore pomenuta rešenja.

Iskaze interesovanja je potrebno poslati Kancelariji VKNM-a do 15. avgusta 2015 na sledeću e-mejl adresu: tihana.leko@osce.org .

Pitanja u vezi sa tehničkim specifikacijama mogu da se pošalju na istu e-mejl adresu do 5. avgusta 2015.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica se ohrabruju da iskažu svoje interesovanje.