Arhiva vesti
                   

POZIV ZA FINANSIRANjE LOKALNIH AKCIJA I INICIJATIVA

25. Januar 2016.

Beograd - Radno telo za bezbednost mladih Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) raspisalo je konkurs za finansiranje lokalnih inicijativa za poboljšanje bezbednosti mladih i podizanje bezbednosne kulture mladih u 12 gradova i opština Srbije. Poziv je otvoren do 30. januara.

Pravo učešća imaju mladi od 15 do 30 godina starosti. Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih, udruženja za mlade i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su to đački i studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Vrbasa, Sombora, Subotice, Novog Sada, Beograda, Bujanovca, Vranja, Leskovca, Loznice, Novog Pazara, Surdulice i Užica.

Kreativna akcija ili inicijativa treba da bude u okviru jedne od šest tema: vanredne situacije, ekološka bezbednosti, zdravstvena bezbednost, nasilje, bezbednost u saobraćaju i bezbednost na internetu.

Aktivnosti će biti sprovedene u periodu od 6. februara do 6. marta 2016. godine.

Svi troškovi odobrenih lokalnih inicijativa biće plaćani preko računa Krovne organizacije mladih Srbije, direktno pružaocima usluga. Vrednost jedne lokalne inicijative može iznositi do 90.000,00 dinara.

Detaljnije informacije o konkursu, uslovima učešća, kao i obrasci za prijavu, mogu se pronaći na sajtu Krovne organizacije mladih Srbije http://www.koms.rs

Konkurs se sprovodi u okviru projekta „Podmlađivanje! – Nove ideje mladih za bolji položaj mladih", uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije i Koordinaciono telo