Arhiva vesti
                   

POZIV OPŠTINAMA I GRADOVIMA DA UČESTVUJU U PROJEKTU „PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLjANjE JAVNIM FINANSIJAMA“ (ROK: 10.9.2019)

30. Juli 2019.

Projekat „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA), će raditi na jačanju partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva kroz izgradnju transparentnijeg pristupa finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, a u skladu sa lokalnim potrebama. Projekat će  doprineti i sprovođenju Ciljeva održivog razvoja iz razvojne Agende za 2030. Ciljevi održivog razvoja predstavljaju univerzalni poziv na delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite životne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve.

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave da se prijave za učestvovanje u projektu. Ukupno će biti odabrano pet (5) jedinica lokalne samouprave kojima će biti pružena podrška u razvoju transparentnijih mehanizama za raspodelu sredstava za finansiranje projekata OCD. Za svaku izabranu JLS obezbeđeno je 66.000 USD donatorskih sredstava, uz obavezno sufinansiranje od strane opštine ili grada (za više detalja pogledati Smernice).

Kriterijumi za prijavu i odabir JLS su opisani  u Smernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostali prijavni materijal, uključujući i prijavni obrazac, dostupni na: http://www.undp.org.rs/tenders_new.html  pod „Procurement – Calls for Proposals“.

JLS svoju prijavu treba da dostave u jednom štampanom primerku i u elektronskoj formi (CD ili USB) putem preporučene pošte ili lično, najkasnije do 10. septembra 2019. godine u 17 časova, na sledeću adresu:

UNDP Srbija

Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama

Bulevar Zorana Đinđića 64

11070 Beograd

Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo da ih uputite pismenim putem na imejl adresu konkurs.rs@undp.org.  

Odgovori će vam biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana nakon prijema upita, a biće objavljeni i na internet stranici http://www.undp.org.rs/tenders_new.html pod „Procurement – Calls for Proposals.

Izvor: www.rs.undp.org i Koordinaciono telo