Arhiva vesti
                   

POSEBNA RADNA GRUPA ZA OBRAZOVANjE NA JUGU SRBIJE U POSETI VOJVODINI

25. Novembar 2010.

Članovi Posebne radne grupe za obrazovanje na jugu Srbije, koju čine predstavnici Ministarstva prosvete, Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Nacionalnog saveta Albanaca, domaći i strani ekspert, bili su u trodnevnoj poseti Vojvodini.

Osnovni cilj posete bio je uvid u način organizovanja visokog obrazovanja u Vojvodini koji može da bude model za organizovanje nastave na budućem odeljenju Ekonomskog fakulteta univerziteta u Nišu za čije otvaranje je pokazala spremnost Vlada Republike Srbije.

Jezik nastave, pitanje raspoloživog nastavnog kadra kao i pitanje u vezi sa udžbenicima samo su neka od brojnih za koja treba naći najbolje rešenje pre otvaranja fakulteta. Kako bi se detaljnije informisali o načinima rešavanja ovih pitanja u Vojvodini, članovi Posebne radne grupe posetili su Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača (Novi Sad), Ekonomski fakultet (Subotica), Učiteljski fakultet (Subotica), Filozofski fakultet (Novi Sad), i sastali se  sa Miroslavom Veskovićem rektorom Univerziteta u Novom Sadu i pokrajinskim sekretarom za obrazovanje Zoltanom Jegešom. Svi ovi sastanci pružili su uvid u različite načine organizovanja visokoškolske nastave, koji prate zakonske okvire i pozitivne propise Republike Srbije, te dali osnov za definisanje najboljeg modela koji može da bude primenjen na jugu Srbije, u skladu sa mogućnostima i potrebama.
 
Tokom posete članovi Posebne radne grupe sastali su se sa Danijelom Petrovićem (Nacionalni savet Rumuna), Anom Tomanovom-Makanovom (Nacionaln savet Slovaka) i Tamašom Korhecom (Nacionalni savet Mađara). Imajući u vidu da je Nacionalni savet Albanaca tek nedavno formiran, sastanci sa predstavnicima drugih Nacionalnih saveta koji imaju iskustva u svom organizovanju i rešavanju problema koje su u njihovoj nadležnosti, od velikog su značaja za novoformirani Nacionalni savet Albanaca.

Značajni su bili i sastanci sa pokrajinskim sekretarom za kulturu Miloradom Đurićem, pokrajinskim ombudsmanom Anikom Muškinjom-Hajnrih, pokrajinskim sekretarom za propise, upravu i nacionalne manjine Andorom Delijem i Aleksandrom Vujić iz Vojvođanskog centra za ljudska prava.

Nakon sumiranja utisaka i stečenih iskustava Posebna radna grupa za visoko obrazovanje na jugu Srbije sastaće se u decembru kako bi detaljnije razmatrala pitanja u vezi sa načinima i modelima  organizovanja nastave u okviru buduće visokoškolske jedinice koja će biti otvorena u Bujanovcu iduće godine.

Poseta Vojvodini organizovana je u okviru PBILD programa Ujedinjenih nacija.