Arhiva vesti
                   

POKRENUTA KAMPANjA „MISLI NA MLADE“

21. Decembar 2015.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) početkom decembra pokrenula je kampanju „Misli na mlade!" koja ima za cilj da skrene pažnju šire javnosti, institucija i organa državne uprave na neophodnost da mladi budu prepoznati kao posebna kategorija čime bi se ispunjavanju potreba mladih prišlo na sveobuhvatan i sistematski način.

„Misli na mlade!'' je zagovaračka kampanja koju KOMS preduzima u cilju skretanja pažnje na potrebu da se poboljša međusektorska saradnja u oblasti sprovođenja Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

Mladi su kategorija koja deli probleme ostalih građana, ali se suočava i sa posebnim izazovima.  

Mladi žele: međusektorsku saradnju što znači veću koordinaciju između ministarstava, kao i drugih institucija sistema, agendu za mlade, što znači da sva ministarstva obuhvaćena Strategijom za mlade formulišu sopstveni program aktivnosti posvećen mladima i da ga se pridržavaju, mlade na Vladi, što znači da se pitanjima koja se tiču mladih pristupa sistemski i sveobuhvatno – samo tako se na pravi način primenjuje Strategija.

Zašto međusektorska saradnja?
I na prvi pogled je vidljivo da su problemi sa kojima se mladi susreću složeni i da se tiču različitih oblasti – zdravlja, obrazovanja, bezbednosti, životne sredine, finansija i mnogih drugih. Stoga je potrebno njima prići na sveobuhvatan način, uz uključivanje svih relevantnih institucija. Želimo bolju saradnju među ministarstvima, kao i drugim ustanovama i institucijama, jer izazovi koji pred mladima stoje ne poznaju resor.Samo kroz koordinirano, usredsređeno delovanje svih aktera može se doći do rešenja koje na pravi način pomaže rešavanju problema. To je jedino održivo, dugoročno rešenje.

Zašto agenda za mlade?
Želimo da sva ministarstva obuhvaćena Nacionalnom strategijom za mlade 2015-2025. razumeju svoju ulogu u poboljšavanju statusa mladih, te odgovaranju na njihove potrebe i izazove. Pored potrebe za međusektorskom saradnjom sa drugim ministarstvima i institucijama, poželjno je da se mladima bave i posebno, u okviru svog resora.
Cilj nam je da se obavežu na to u vidu usvajanja ,,Agende za mlade'', jasnog programa aktivnosti usmerenih ka mladima u narednom periodu. Takav okvir će dovesti i do češćeg uzimanja u razmatranje posebnih problema mladih u formiranju svih politika te institucije, te podizanju svesti o mladima kao posebnoj kategoriji.

Zašto #MladiNaVladi?
Želimo da mladi budu prioritet cele Vlade, a ne samo resornog Ministarstva. Jedino kroz takvo viđenje mladih, kao važnog aktera našeg društva, čijim se problemima treba baviti sistemski i dugoročno, možemo očekivati dobre rezultate i adekvatne mere u budućnosti.
Pratite haštag #MladiNaVladi na Tviteru, Fejsbuku i Instagramu i Fejsbuk stranicu „Misli na mlade!" kako biste bili u toku sa rezultatima kampanje.

Zagovaračka kampanja „Misli na mlade!" deo je projekta „Podmlađivanje! – Nove ideje mladih za bolji položaj mladih," koji KOMS realizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije i Koordinaciono telo