Arhiva vesti
                   

PODRŠKA U ZAPOŠLjAVANjU ROMA

24. Novembar 2022.

Bujanovac – Beograd – Nemačka organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) izabrala je na osnovu kriterijuma raspisanog javnog konkursa desetoro socijalno ugroženih Roma iz Bujanovca kojima će dodeliti grantove u iznosu od 1.500 do 2.500 evra za poboljšanje uslova života.

Novac je namenjen za pokretanje i razvijanje sopstvenog biznisa, nabavku mašina i ostale opreme. Javni poziv je otvoren sredinom septembra, a u sredu je objavljen predlog rang liste.

Za pomoć je konkurisalo 38 građana. Javni poziv se odnosio na Rome, povratnike po readmisiji i pripadnike ostalih teže zapošljivih grupa koji žive na teritoriji opštine Bujanovac.

Konkurs je sprovela organizacija ASB, a finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke u okviru projekta  „Tehnička podrška i podrška u zapošljavanju za Rome i romske organizacije u Srbiji“.

Rang listu možete videti na sajtu organizacije ASB, kao i na oglasnoj tabli opštine Bujanovac.

Izvor: Bujanovačke, Služba Koordinacionog tela