Arhiva vesti
                   

PODRŠKA GRAĐANSKOM AKTIVIZMU U ZAJEDNICI (ROK: 6. NOVEMBAR 2019)

11. Septembar 2019.

Podrška građanskom aktivizmu u zajednici je projekat koji finansira Velika Britanija sa ciljem pružanja podrške za 30 udruženja građana i neformalnih grupa iz različitih okruga Srbije kako bi se unapredile njihove veštine iz oblasti javnog zagovaranja i aktivnog uključivanja građana u rešavanje pitanja od javnog interesa u njihovim lokalnim zajednicama.

Ovaj pilot projekat se sprovodi od septembra 2019. do maja 2020. godine i sastoji se od tri ključne grupe aktivnosti: a) unapređenja veština i nivoa znanja udruženja građana i neformalnih grupa da aktivno podstaknu angažovanje građana i artikulišu njihove interese; b) sprovođenje lokalnih akcija kroz grant šemu; c) završni događaj u Beogradu na kome će se predstaviti najuspešnije inicijative.

Projekat je obezbedio 20 grantova do maksimalnog iznosa od 3.500 funti i 10 grantova do 8.500 funti u zavisnosti od kapaciteta organizacije, tipa predloženih aktivnosti, i plana realizacije lokalnih akcija.

U pilot fazi mogu da učestvuju organizacije i neformalne grupe iz sledećih okruga Republike Srbije: Jablaničkog, Pčinjskog, Borskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Srednje-banatskog, Nišavskog, Pirotskog, Raškog, Južno-bačkog, Južno-banatskog, Zaječarskog, i Zlatiborskog okruga.

Rok za prijavu je 6. oktobar 2019. godine. 

Namera pilot projekta je da se identifikuju inovativni i uspešni pristupi za podršku građanskom aktivizmu koji bi omogućili dalji razvoj i širenje programa na teritoriju cele Srbije.

Projekat sprovode Britanski savet i Trag Fondacija u saradnji sa Fondom za dobro upravljanje Vlade Velike Britanije.

Dodatne informacije o pilot projektu, kao i uputstvo za prijavu i prateća dokumentacija, su dostupni na https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/improving-citizens-engagement

Izvor: Britanski savet i Koordinaciono telo