Arhiva vesti
                   

PODRŠKA AMBASADE FRANCUSKE CIVILNOM DRUŠTVU U REPUBLICI SRBIJI (ROK: 31.05.2019)

23. April 2019.

Tokom 2019. godine, Ambasada Francuske će objavljivanjem poziva za projekte obnoviti svoju podršku civilnom društvu u Republici Srbiji u domenima borbe protiv svih vidova diskriminacije, kao i zalaganja za jednakost između žena i muškaraca.

Podrška će biti pružena mikro projektima na lokalnom nivou, koji su aktivni u oblasti borbe protiv diskriminacija, bilo da je u pitanju rodno zasnovana diskriminacija, sklonosti i seksualne orijentacije, hendikep ili bolest (posebno SIDA i HIV).

Ambasada traži projekte koji se realizuju na lokalu, i za koje će ova podrška predstavljati potreban ali ne i jedini izvor finansiranja.

Kandidature treba proslediti pre 31. maja 2019. godine. Finansijska podrška koja će biti dodeljena kreće se između 500 i 1 500 evra po projektu.

Pravilnik sa uslovima konkura možete da preuzmete na http://www.institutfrancais.rs/borba-protiv-diskriminacije-i-za-ravnopravnost/

Za više informacija o konkursu kontaktirajte ambasadu putem mejla  cooperation.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Koordinaciono telo