Arhiva vesti
                   

POČETAK FUNKCIONISANjA DIGITALNOG SISTEMA IZDAVANjA PODATAKA U VELIKOM TRNOVCU 2014. GODINE

30. Septembar 2013.

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, potvrda o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih, kao i izvoda iz matične knjige umrlih, uskoro će biti prošlost u mesnoj kancelariji u selu Veliki Trnovac

Od 2014 godine, kancelarija civilnog registra najvećeg mesta u opštini Bujanovac, selu Veliki Trnovac, počeće da izdaje lična dokumenata putem kompjutera i štampača.

Digitalizacija podataka iz ličnih dokumenata je novi sistem funkcionisanja kojim se ubrzava rad u mnogim centrima u kojma se taj sistem primenjuje.

„Jedan takav kompjuter ima i kancelarija u selu Veliki Trnovac ali on još nije u funkciji“, izjavio je Sadik Hiseni, predstavnik ove kancelarije koja očekuje da će od 2014 godine početi da primenjuje nov sistem rada.

Digitalizacijom ličnih podataka građana, koji će se nalaziti u elektronskoj bazi podataka, olakšaće se postupak izdavanja ličnih dokumenata, a skratiće se i čekanje građana na takva dokumenta.

Prema Sadiku Hiseniju, ova kancelarija ima dva matičara i tri pomoćna terenska radnika, koji su spremni da za oko 16 hiljada građana, uključujući i one u selima Turija i Končulj, izdaju dokumenta ručno, tražeći ih u arhivi.

Izvor: Titulli