Arhiva vesti
                   

PISMO ZORANA STANKOVIĆA GRAĐANIMA OPŠTINA PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA (2013)

30. Decembar 2013.

Poštovani,

Nakon više od godinu dana kako sam imenovan za predsednika Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa nastavljeno je i unepređeno rešavanje najvažnijih životnih problema ljudi na ovom prostoru. U tom periodu pokušao sam da zajedno sa albanskim političkim liderima nađemo rešenja za ekonomske, socijalne, obrazovne i sve druge probleme koji su oni definisali kao prepreku koju bi trebalo rešiti kako bi živeli bolje, a na čijoj realizaciji puni doprinos je dala Vlada Republike Srbije kroz Izveštaj od 7. tačaka. U Izveštaju se nalaze zastupljenost-integracija u državne institucije, ekonomski oporavak, zdravstvo i socijlana zaštita, obrazovanje, kultura i mediji, službena upotreba jezika, pisma i nacionalnih simbola, decentralizacija u pravosuđu, bezbednost i mere za uspostavljanje poverenja. Realizaciju tog Izveštaja započeli smo veoma uspešnim i konstruktivnim razgovorima sa Ministarstvom zdravlja i nastavili sa Ministarstvom pravde. Iako je došlo do zastoja u razgovorima moja očekivanja su da će se stvari pokrenuti u Novoj godini i da ćemo zajedno naći načina da nastavimo i istrajemo u rešavanju svih pitanja. 

U isto vreme, vođeni principom da su nam svi građani iz ove tri opštine jednako bitni, u stalnom smo kontaktu sa srpskim predstavnicima političkog života iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. Tokom protekle godine obišli smo sva sela u ove tri opštine u kojima živi pretežno srpsko stanovništvo i pokušali da rešimo njihove probleme. Između ostalog pored velike nezaposlenosti susreli smo se sa problemima odlaganja smeća i preuređenja deponije u Rakovcu, a prilikom poplava koje su zadesile Preševo i Bujanovac koje su nastale izlivanjem reke Moravice u kojima je najveću štetu pretpelo selo Levosoje, Koordinaciono telo je uspelo da obezbedi 7 miliona i 455 hiljada dinara iz budžeta Vlade Republike Srbije i u potpunosti isplati odštetu stanovnicima ove dve opštine. Veoma je važno da smo u stalnom kontaktu sa političkim predstavncima koji zastupaju interese parlamentarnih stranaka na našoj političkoj sceni i da su oni upoznati sa svim našim namerama kao i da aktivno učestvuju u svim odlukama. Ističem da od njih Koordinaciono telo ima veoma veliku podršku ali smo mi uvek otvoreni i spremni da pomognemo u svim pitanjima s kojima se oni susreću. 

Kao što znate, Služba Koordinacionog tela je u 2013. godini ponovo raspisala konkurs za dodelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima za iznos od 60 miliona dinara. Po sprovedenom konkursu ukupno 22 privrednika dobili su sredstva i to : 10 iz opštine Bujanovac, 8 iz Preševa i 4 iz Medveđe. U godini pred nama, za ovu namenu izdvojena su takođe, sredstva od 60 miliona dinara. Realizacija ovog programa od strateškog je interesa i ima krajnji rezultat koji se odnosi na povećanje zapošljavanja, efikasnije povezivanje preduzetnika na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu i unapređenje proizvodnje u cilju ekonomskog rasta.

Na Univerzitetu u Novom Sadu studira 32 mladih iz Bujanovca i Preševa koje stipendira treću godinu za redom Služba Koordinacionog tela, a iznos stipendija je 45 hiljada dinara mesečno. Obzbeđene su i ove godine peti put za redom stipendije za srednjoškolce iz socijalno ugroženih porodica. Stipendiju prima 284 đaka, a svaki srednjoškolac dobija po šest hiljada dinara svakog meseca do juna ove godine. Nastavljeno je sa organizovanjem Škole srpskog jezika za mlade u Preševu i Bujanovcu. Učenicima osnovnih škola u Preševu, Bujanovcu i Medveđi svakog 01. septembra poklanjamo školske torbe i u njima pribor. Do sada smo obradovali pet genracija đaka prvaka odnosno preko 5 500 mališana. Služba Koodinacionog tela poslednje tri godine osmišljava i projekte u oblasti visokoškolskog obrazovanja. U Medveđi je još 2009. godine otvorena odeljenja Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Nišu. Za studente albanske nacionalnosti obezbedili smo prevod najvećeg broja udžbenika za prve tri godine, a svake godine dodeljivali smo jednokratne stipendije od sedam hiljada dinara za studente koji ostvare uslov za narednu godinu studija. Odeljenje Ekonosmkog fakulteta iz Subotice upisalo je ove godine treću generaciju studenata a za potrebe studenata koji nastavu pohađaju na albanskom obezbedili smo prevod udžbenika.

Služba Koordinacionog tela doprinela je sa Nacionalnim savetom Albanaca, u poslednje tri godine, obezbeđivanju 88 udžbenika na albanskom jeziku za đake osnovnih škola. Pored pomoći koju pružamo za obrazovanje, Koordinaciono telo obezbeđuje i finansijska sredstva za lokalne samoouprave, dodeljuje jednokratnu pomoć za ugrožene porodice.

Ekonomski razvoj Preševa, Bujanovca i Medveđe jedan je od ključnih prioriteta Koordinacionog tela i Vlade Republike Srbije.  Kao nastavak aktivnosti na podsticanju ekonomskog razvoja i privlačenju investicija u aprilu prošle godine održan je prvi Sajam investicionih potencijala u Beogradu. Od početka prošle godine Koordinaciono telo posvećeno realizuje aktivnosti oživljavanja nekadašnjeg stožera ekonomskog razvoja Bujanovca, društvenog preduzeća „Gumoplastika“. Nad ovim preduzećem pokrenut je stečajni postupak 1998. godine. Zajedničkim naporima Vlade Srbije i Koordinacionog tela „Gumoplastika“ je posle 15 godina izašla iz stečaja. Naredni korak je pronalaženje investitora u cilju oživljavanja proizvodne delatnosti.

Ovo su samo neki od naših zajedničkih uspeha u 2013. godini. Želim da najavim nastavak politike Koordinacionog tela u oblasti ekonomskog oporavka i zapošljavanja kao i obrazovanja i rada sa mladima, zapošljavanja i podrške razvoju civilnog sektora.

Zahvaljujemo se medijima koji prate svaku našu aktivnost. Našu izuzetno dobru saradnju nastavićemo i u periodu pred nama.

Posebnu pažnju Koordinaciono telo će usmeriti na osnaživanje i razvoj privrede i omogućavanje ekonomskog razvoja opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Pozivam sve građane, predstavnike lokalne samouprave, političke stranke i udruženja da uz pomoć nadležnih državnih organa, uz puno poštovanje Ustava, zakona i međunarodnih konvencija poštujući jednako prava ali i obaveze, zajednički rešavamo sva pitanja koja se tiču života i rada i unapređenja kvaliteta života. Sa nadom da ćemo zajedničkim radom učiniti život ljudi u Preševu, Bujanovcu i Medveđi boljim, srećnijim i perspektivnijim, želim Vam ličnu, porodičnu i profesionalnu sreću.

Želim Vam uspešnu 2014. godinu.

S poštovanjem

Predsednik

Prof dr Zoran Stanković