Arhiva vesti
                   

PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU: KANDIDATURA ZA ČLANA RADNE GRUPE

25. Novembar 2015.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata iz reda civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu drugog Akcionog plana i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Rok za podnošenje prijava je 3. decembar 2015. godine. Prijave sa potrebnim prilozima, dostavljaju se isključivo poštom na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, 11000 Beograd, sa napomenom: „Predlaganje kandidata iz reda civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu akcionog plana i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu – ne otvarati."

Sva dodatne informacije i obaveštenja nalaze se u tekstu javnog poziva, koji je dostupan  na vebsajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Koordinaciono telo