Arhiva vesti
                   

OTVORENI POZIVI U OKVIRU EU PROGRAMA „PRAVO, GRAĐANSTVO I JEDNAKOST“ (RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP – REC PROGRAM)

31. Oktobar 2018.

Program Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo (Rights, Equality and Citizenship – REC program) predstavlja instrument Evropske unije čiji je cilj promovisanje, zaštita i primena prava koja obezbeđuju jednakost građana i građanki koja su garantovana Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, Ugovorom o Evropskoj uniji, Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima, kao i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.

Sporazum o pristupanju programu Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo“, koji je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, potpisao sa šefom delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i ambasadorom Semom Fabricijem, omogućio je Republici Srbiji pristupanje REC programu.

Priključivanje ovom instrumentu EU će omogućiti da se, kroz implementaciju projekata koji će se finansirati sredstvima ovog programa, omogući i bolje sprovođenje zakona koje je Republika Srbija donela u prethodnom periodu, u skladu sa zahtevom EU. Osim toga, učestvovanje u ovom programu obezbediće neophodna iskustva iz zemalja EU u cilju potpunog usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse sa zakonodavstvom i praksom u zemljama članicama Evropske unije.

Ciljevi ovog programa,koji su značajni za Republiku Srbiju, su:

 • podsticanje delotvorne primene načela zabrane diskriminacije po osnovu pola, rasne i etničke pripadnosti, religije ili uverenja, invaliditeta, godina ili seksualne orijentacije uz uvažavanje načela zabrane diskriminacije;
 • sprečavanje i suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih vidova netolerancije;
 • podsticanje i zaštita prava osoba sa invaliditetom;
 • promovisanje ravnopravnosti žena i muškaraca i integrisanje načela rodne ravnopravnosti;
 • sprečavanje i suzbijanje svih vidova nasilja nad decom, omladinom i ženama, kao i nasilja nad drugim grupama pod rizikom od nasilja u bliskim odnosima i zaštita žrtava od takve vrste nasilja;
 • zaštita prava deteta;
 • doprinos dostizanju najvišeg stepena zaštite privatnosti i ličnih podataka.

Ukupan budžet ovog Programa za period 2014-2020 iznosi 439.473.000,00 evra. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedilo je godišnju članarinu za učešće u ovom programu i time omogućilo zainteresovanim entitetima sa teritorije Republike Srbije (nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima, službama za zapošljavanje, socijalnim partnerima, nevladinim organizacijama, visokoobrazovnim ustanovama i istraživačkim institutima, ekspertima/kinjama za evaluaciju i procenu uticaja, nacionalnim zavodima za statistiku, medijima itd.) da pristupe značajnim finansijskim sredstvima za realizaciju programa i projekata za borbu protiv nasilja u porodici, zaštitu prava osoba sa invaliditetom, rodnu ravnopravnost i ostale segmente zaštite osnovih prava.

Otvoreni su pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo:

Ograničen poziv za podnošenje predloga projekata za podršku nacionalnih platformi Roma

 • Ukupna sredstva opredeljena za poziv: 1.000.000,00 evra
 • Rok za podnošenje predloga: 8.11.2018. godine

Poziv za podnošenje predloga projekata na temu sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom

 • Ukupna sredstva opredeljena za poziv: 13.300.000,00 evra
 • Rok za podnošenje predloga: 13.11.2018. godine

Svi pozivi za podnošenje predloga projekata nalaze se na adresi ec.europa.eu http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-ag-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-AG-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc   

Kontakt tačka za program je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (https://www.minrzs.gov.rs/program-pravo-gradjanstvo-jednakost.html), kome se svi zaiteresovani mogu obratiti za dodatne informacije.

Izvor: civilnodrustvo.gov.rs i Koordinaciono telo