Arhiva vesti
                   

OTVORENE PRIJAVE ZA ČLANOVE KOMISIJA ZA MEDIJSKE KONKURSE MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANjA

16. Decembar 2019.

Ministarstvo kulture i informisanja je pozvalo novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa u oblasti javnog informisanja za 2020. godinu, da predlože članove konkursnih komisija, kao i medijske stručnjake zainteresovane za učešće u radu komisija.

Ministarstvo je u saopštenju navelo da je raspisalo devet konkursa za koje su opredeljena 274 miliona dinara. Konkursi, koji traju do 10. januara 2020. godine, su raspisani radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, kao i za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda.

Pravo učešća imaju izdavači čiji je medij upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Pravo učešća imaju i pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a koji prilože dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Odluke o raspodeli sredstava biće donete najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Izvor: Ministarstvo kulture i informisanja i Koordinaciono telo