Arhiva vesti
                   

OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ

16. Januar 2012.

OŠ „Desanka Maksimović“ jedina je u opštini Bujanovac u kojoj se nastava izvodi i na srpskom i na albanskom jeziku. Škola je izgrađena 1936. godine, a nastava na albanskom počela je sedamdesetih godina prošlog veka.  Najviše đaka  bilo je krajem sedamdesetih. Škola ima istureno odeljenje u Biljači, gde i učenici i nastavnici mogu da se pohvale odličnim uslovima za rad. Škola je renovirana 2003 godine.

Direktor Nazmi Nuhiu kaže da je ova ustanova, zbog svog multietničkog karaktera, škola za primer:

„ S obzirom da se nastava izvodi na dva jezika, na albanskom i na srpskom, naša škola pravi je primer dobre međuetničke saradnje. Međuljudski odnosi su takođe na zavidnom nivou zahvaljujući zaposlenima, učenicima i njihovim roditeljima“, kaže Nuhiu.

Škola nema salu za fizičko vaspitanje i kabinete za  hemiju, fiziku i biologiju:

„Želja nam je da imamo fiskulturnu salu, u kojoj bi mogle da se održavaju i kulturne manifestacije“, kaže direktor i dodaje da se posebna pažnja poklanja edukaciji nastavnog osoblja. Za talentovane đake organizuje se dodatna nastava i rad u sekcijama.

Nastavnica Vesna Petrović iz Vranja, koja već šest godina radi u ovoj školi, ističe prednosti rada u multietničkoj sredini:

„Rad u multientičkoj školi ima prednosti, zato što dolazi do
prožimanja dveju kultura. Srbi i Albanci imaju priliku da se bolje međusobno upoznaju u svakodnevnoj komunikaciji i zajedničkom radu.

Učenici tako saznaju više jedni o drugima, o sličnostima i različitostima kultura i običaja, a sve to za rezultat ima bolje razumevanje dva naroda i život bez sukoba“, rekla je ona.

Učenica Kristina Trajković kaže da se svakodnevno druži sa albanskim vršnjacima:

„Naravno da se družim sa albanskim đacima. Bitno je da među nama nema nikakvih sukoba i svađa. Često im pomažem u pisanju sastava iz srpskog jezika.“

Učenik Valon Aslani, potvrđuje Kristinine reči:

„Družimo se i pomažemo međusobno. Odlično sam naučio srpski jezik i nisam čuo da je ikada bilo nekakvih problema.“

Školski pedagog Dževdet Šabani, koji radi od 2005. u školi, kaže da do sada nije bilo nikakvih međuetničkih problema:

„Odlično sarađujem sa svima ovde. Svi nastavnici, i Albanci i Srbi, imaju zajedničku kancelarijiu gde dele obrazovne stavove i mišljenja.“