Arhiva vesti
                   

ONLAJN OBUKA ZA GRADSKU ADMINISTRACIJU

24. Januar 2014.

Leskovac-Vranje - Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), uz podršku USAID-a, pokrenula je prvu onlajn (internet) obuku za oko 80 zaposlenih u gradskim i opštinskim administracijama u Srbiji.

Obuka će  trajati deset nedelja, počev od 27. januara do 7.aprila ove godine, a namenjena je zaposlenima u 32 grada i opštine u Srbiji koji se bave lokalnim ekonomskim razvojem,  koji uključuju i opštine Bujanovac i Preševo.

Teme koje će polaznici obuke tokom deset nedelja izučavati su: pravni i institucionalni okvir za lokalni ekonomski razvoj, privlačenje investicija i podrška postojećoj privredi, instrumenti za lokalni ekonomski razvoj i javno-privatna partnerstva.

Prednost ovakvog načina učenja je u omogućavanju rada sa polaznicima obuke koji su na različitim lokacijama, uz ostvarivanje značajne finansijske uštede. Osim toga, značajno se skraćuje vreme od početka edukacije do primene stečenog znanja u praksi.

Pomenuta e-obuka organizuje se u okviru projekta "Lokalni ekonomski razvoj - obrazovni odgovor", koji finansira USAID - ov Projekat održivog lokalnog razvoja, a sprovodi SKGO.

Centar za obuku je SKGO do sada organizovao veliki broj klasičnih obuka na različite teme od značaja za razvoj gradova i opština, koje je tokom prethodnih pet godina pohađalo više od 8.000 zaposlenih u gradskim i opštinskim administracijama.

 Od ove godine posebna pažnja biće posvećena organizaciji obuka na daljinu, sa ciljem da se dopre do što većeg broja polaznika i da im se omogući sticanje znanja neophodnih za efikasno upravljanje ekonomskim razvojem u lokalnim zajednicama.

Izvor: Jugpress i Koordinaciono telo