Arhiva vesti
                   

OBUKA ZA RAD SA MLADIMA

20. Novembar 2013.

Bujanovac - Dvadesetak trenera iz južne Srbije i Sandžaka učestvovalo je  u drugom delu obuka za rad sa mladima u multietničkim zajednicama.

Na treningu koji  su organizovale Građanske inicijative  u Bujanovcu, učesnici će kroz radionice, vežbe i seminare učiti veštine prezentacije ipripremu i vođenje treninga.

Rad sa mladima zahteva stalno usavršavanje i prilagođavanje novim tehnikama komunikacije i obrazovanja. Zato je važno da treneri,  bez obzira na to koliko su iskusni u svom poslu, stalno uče i budu uvek spremni na nove izazove, rečeno je na dvodnevnom treningu.

U okviru višemesečnog Programa obuke, koji Građanske inicijative organizuju, polaznici imaju prilike da nauče kako funkcioniše lokalna zajednica, kakve edukacije, vežbe i radionice mogu dati najbolje rezultate u radu sa mladima i motivisanju da postanu aktivni i osnaženi.

Trening koji se održava u Bujanovcu je drugi deo obuke koja je u oktobru 2013. godine započeta sa temom ljudskih prava, diskriminacije i etničkih konflikata.

Sada su  treneri radili  na tome kako osmisliti treninge, kako ih voditi i kako mladima prezentovati različite teme i oblasti.

Treći deo obuke nastaviće se u decembru 2013. godine a najuspešniji polaznici programa će biti angažovali ili će imati prilike da stiču praksu i  dalje se usavršavaju tokom YouthBuild programa koji Građanske inicijative sprovode u južnoj Srbiji i Sandžaku.

Program obuke za trenere iz južne Srbije i Sandžaka Građanske inicijative organizuju uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Fondacije Karitas Luksemburg.

Izvor: Jugpres i Koordinaciono telo