Arhiva vesti
                   

OBUKA ZA PREDSTAVNIKE CIVILNOG SEKTORA

7. Jun 2011.

Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, u partnerstvu sa PBILD programom Ujedinjenih nacija, od 1. do 4. juna. organizovalo je četvorodnevnu obuku za predstavnike nevladinih organizacija. Fokus je bio na organizacijama čiji projekti se bave rešavanjem i adresiranjem pitanja mladih.

Obuka je imala za cilj jačanje kapaciteta i unapređenje znanja i veština omladinskih organizacija u radu na  programima iz oblasti kulturnih i obrazovnih politika, manjinskih i rodnih prava. Jedan deo obuke bio je posvećen i temama poput projektnog ciklusa, timskog rada i uloga u timu.

Koordinaciono telo i PBILD će nakon obuke raspisati poziv za nevladine organizacije za dodelu sredstava za male projekte, koji treba da podstakne omladinske organizacije da sprovedu projekte iz obrazovnih i kulturnih politika ili projekte koji se bave rodnim i manjinskim pravima. Pravo učešća na konkursu imaće i organizacije koje nisu prošle obuku Koordinacionog tela.