Arhiva vesti
                   

OBUKA U OBLASTI RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA (ROK: 15. JANUAR 2020. GODINE)

5. Decembar 2019.

The Gender Budget Watchdog Network (GBWN) je objavio poziv organizacijama civilnog društva da se prijave za osnovne i napredne obuke u oblasti rodno odgovornog budžetiranja, koje će biti organizovane u okviru The Gender Budget Watchdog Network (GBWN) projekta.  

Organizacije civilnog društva koje budu učestvovale na pomenutim obukama će moći da se prijave i za dodelu bespovratnih sredstava za istraživanje i sačinjavanje izveštaja o primeni rodno odgovornog budžetiranja i rodne analize budžeta ili budžetskih politika, uz odgovarajuću podršku stručnjaka  u oblasti rodno odgovornog budžetiranja.

GBWN posebno poziva da se na obuku prijave ženske organizacije – organizacije koje se bave unapređenjem i ostvarivanjem prava žena, zagovaranjem u toj oblasti, kao i one koje rade direktno sa ženama iz ranjivih grupa, kao što su žene sa sela, osobe sa invaliditetom, siromašni, seksualne manjine itd.; “Think - Tank” organizacije koje rade na reformama, posebno onim relevantnim za proces pridruživanja EU – reformama u  obrazovanju, oblasti starenja, omladinskih politika, javne administracije itd, kao i organizacije civilnog društva čiji se rad odnosi na javne finansije (budžet ili javne nabavke) – odnosno koje se bave javnim finansijama, praćenjem budžeta i budžetske politike, kao i nadgledanjem javnih nabavki.

Dodatne informacije o obukama i prijavni formular su dostupni na http://media.genderhub.org.rs/2019/11/Poziv-za-prijave.pdf

Izvor: Građanske inicijative i Koordinaciono telo