Arhiva vesti
                   

OBJAVLjEN POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA – PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA

11. Januar 2019.

Preševo, Bujanovac, Medveđa - Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije objavila je poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” koji finansira Evropska Unija kroz Program IPA 2016 (IPA II). Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 18. februar 2019. godine.

Ukupni okvirni iznos koji će biti dodeljen korisnicima grantova u okviru ovog Poziva je 2 miliona evra. Maksimalni iznos koji može biti dodeljen korisnicima jednog granta je 60 hiljada evra. Glavni korisnici su jedinice lokalne samouprave – gradovi i opštine u Srbiji, uz obavezno partnerstvo sa civilnim sektorom. Smernice za aplikante i sva prateća dokumentacija su dostupne za preuzimanje na stranici Programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” http://www.skgo.org/strane/337

Izvor: Stalna konferencija gradova i opština i Koordinaciono telo