Arhiva vesti
                   

OBJAVLjEN GODIŠNjI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE RAZVOJA OBRAZOVANjA U SRBIJI DO 2020. GODINE

11. Septembar 2019.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je novi Godišnji izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine.

Ovaj dokument strukturno se nadovezuje na prethodni Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za period od početka 2015. godine do sredine 2018. godine  i obuhvata glavne aktivnosti i rezultate koji su ostvareni u druga dva akciona plana Vlade Republike Srbije, u delu koji se tiču obrazovanja: Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji je dostupan na https://ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/prilog_fajl/akcioni_plan_za_sprovodjenje_prava_nacionalnih_manjina_-_sa_semaforom.pdf ,   i Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji , koji je dostupan na https://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/prilog_fajl/akcioni_plan_za_primenu_strategije_za_socijalno_ukljufivanje_roma_i_romkinja_u_rs_2016-2025_za_period_od_2017._do_2018._godine.pdf

Izveštaj daje pregled realizovanih strateških politika, akcija i mera na svim nivoima obrazovanja po glavnim ciljevima razvoja obrazovanja: povećanje kvaliteta i obuhvata, dostizanje i održavanje relevantnosti obrazovanja i povećanje efikasnosti, ali obuhvata i dodatne specifične ciljeve njihovog razvoja. Usled društveno-ekonomskih promena i zahteva koji su se javili u periodu od donošenja Strategije predstavljeni su i dodatni rezultati i odgovori prosvetnih vlasti na prioritetne potrebe kao što je inkluzivno obrazovanje, obrazovanje pripadnika/ca nacionalnih manjina (od 125 do 132 strane) i Roma i Romkinja (od 132 do 139 strane).

Godišnji izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020 godine je dostupan na  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/izvestaj.pdf

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Koordinaciono telo