Arhiva vesti
                   

NEKSUS VRANjE U OKVIRU PROJEKTA „UNAPREĐENjE MEĐUETNIČKE SARADNjE VRANjA I TUTINA OSNAŽIVANjEM DEVOJČICA I ŽENA PRIPADNICA ETNIČKIH MANjINA”

3. Decembar 2019.

Udruženje građana NEKSUS Vranje je u okviru projekta „Unapređenje međuetničke saradnje Vranja i Tutina osnaživanjem devojčica i žena pripadnica etničkih manjina i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih sredina” organizovalo sastanak zagovaranja sa predstavnicima institucija.

Prema rečima Milene Dimitrijević, rukovodioca projekta, satanak je organizovan sa ciljem identifikovanja osnovnih problema žena iz etničkih manjinskih grupa, uključujući i žene migrantkinje, i bio je posvećen organizovanju akcuja na lokalnom nivou.

Na sastanku su razmenjna iskustva o položaju žena iz manjinskih grupa iz perspektive institucija. Zaključeno je da postoji potreba osnaživanja žena i devojčica u oblasti reproduktivnog zdravlja, o čemu je govorila Jozica Branković viši fizioterapeut. Prema njenim rečima, biće organizovana predavanja na temu reproduktivnog zdravlja i ginekološki pregledi žena.

U planu su i edukativne radionice sa devojcicama 7. i 8. razreda iz tri osnovne škole. Ovom akkcijom će biti obuhvaćeno oko 100 žena i devojčica romske nacionalnosti, kao i migrantkinja.

Udruženje građana NEKSUS Vranje ovaj projekat sprovodi sa partnerskom organizacijom IMPULS iz Tutina, a projekat finasira Evropska unija, u u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, preko programa EUPRO.

Izvor: RTV Ritam i Koordinaciono telo