Arhiva vesti
                   

NAPREDAK U TRANSPARENTNOSTI

30. Maj 2017.

Beograd-Transparentnost Srbije je saopštila da je istraživanje 15 gradova i opština Srbije pokazalo da postoji određeni napredak u pogledu transparentnosti rada opštinskih uprava, ali da je potrebno da se dalje unapređuje transparentnost. Prema Indeksu transparentnosti lokalne samouprave najbolju ocenu je dobio grad Pančevo (67), a slede Raška (62), Vranje (62), Leskovac (61), Kraljevo (57), Paraćin (56), Novi Sad (48), Niš (48), Tutin (47), Bujanovac (47), Kragujevac (43), Novi Pazar (39), Beograd (34), jagodina (26) i Preševo (11).

Saradnik Transparentnosti Srbije, Zlatko Minić kazao je na konferenciji za novinare da je ovogodišnje istraživanje, rađeno na uzorku od 15 lokalnih samouprava, pokazalo da je više gradova i opština napredavalo u odnosu na istraživanje sprovedeno 2015. godine, kojim je bilo obuhvaćeno 145 gradova i opština, a da je Preševo zbog promene vlasti opravdano nazadovalo. Minić je ocenio da postoji ogroman prostor i potreba za unapređenje transparentnosti, jer su i gradovi koji su najbolje ocenjeni u ovogodišnjem istraživanju, ostvarili postavljene standarde  tek u dve trećine kriterijuma.

Minić je rekao da bi trebalo insistirati na dostupnosti podataka u skupštinama, većima, javnim preduzećima i ustanovama. Posmatrano po kategorijama, kako je rekao, najbolje su ocene po pitanju transparentnosti podataka o javnim nabavkama, dok je stanje najlošije po pitanju javnih preduzeća i ustanova.

"Mnoga javna preduzeća nemaju sajtove, ne obavljuju ono što je zakonski propisano. Javna preduzeća i ustanove su godinama neuralgične i potreban im je veliki nivo transparentnosti“, rekao je Minić.  On je naveo da gradovi i opštine ne izlaze van okvira zakonskih obaveza, a da se često te obaveze krše ili se ispuljavaju formalno.

Programski direktor TS, Nenad Nenadić, iznoseći preporuke za unapređenje transparentnosti gradova i opština,  rekao je bi svi trebalo da rade na sistematičnijem predstavljanju informacija na sajtu, kreiranju posebne stranice na sajtu posvećene aktivnostima skupštine i veća, kao i otvaranju posebne stranice „budžet“.

„Transparentnost Srbije preporučuje redovno organizovanje javne rasprave o budžetu u kojoj će učestvovati građani, a ne samo korisnici budžeta, kao i otvaranje posebne stranice posvećene javnim nabavkama“, rekao je Nenadić.

Među preporukama TS su i da bi trebalo da se informacije o javnim konkursima sistematizuju sa rezultatima konkursa, da informacije o troškovima budu vidno istaknute, da se snimci skupštinskih sednica postave na sajtove, da se odrede fiksni termini za prijem građana kod gradonačelnika, da se učine javnim podaci o nepokretnostima, da se uspostavi aktivno anketiranje građana o zadovoljstvu opštinskih službi i da se redovno održavaju konferencije za novinare.

Izvor: agencija Beta, B92 i Koordinaciono telo