Arhiva vesti
                   

NAGRADNI KONKURS „BUDI NAJ, CIRKULIRAJ – MOŽDANE VIJUGE AKTIVIRAJ” (ROK: 1. NOVEMBAR 2020)

16. Oktobar 2020.

Nagradni konkurs raspisuje Organizacija civilnog društva Koncept Ekologija-Energija-Ekonomija „EEE KONCEPT“ kao aktivnost u sklopu projekta “BUDI NAJ, CIRKULIRAJ”, podržanog od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.

Tema konkursa je ekološko preduzetništvo – cirkularna ekonomija

Osnovni cilj projekta je upoznavanje srednjoškolaca sa osnovnim principima održivog razvoja kroz razvoj ekološkog preduzetništva kao prosperitetnih zanimanja bududnosti putem multi-disciplinarnog rešavanja konkretnog ekološkog i društvenog problema separacije kućnog komunalnog otpada na mestu nastanka.

Poseban cilj projekta je predlaganje zajednici mogućeg novog načina tretmana komunalnog otpada kroz novu konstrukciju kante za otpad ili adaptera na postojeće kante, čijim korištenjem dolazi do uštede energije i radne snage na transportu i obradi, a kroz povećanu vrednost selektiranog otpada. 

Pravo učešća imaju srednjoškolski timovi (minimum 3 člana). Konkurs je raspisan 10. oktobra 2020. godine, a prijave se mogu slati do 1. novembra 2020. godine.

Timovi srednješkolaca popunjavaju onlajn obrazac konkursne prijave, koji je dostupan na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoJ7sx2aAj-1lKBmbx3eGeTc6tQr6N6H4Yx2E822jYBfvHyw/viewform

Konkursne edukativne i praktične radioničke aktivnosti će trajati do 5. decembra 2020. godine, kada će se uz obeležavanje međunarodnog dana volontera i međunarodnog dana zemljišta proglasiti rezultati i nagraditi učesnici. Za najbolje timove predviđene su nagrade u vrednosti od 50.000, 30.000 i 20.000 dinara.

Tekst konkursa je dostupan na https://drive.google.com/file/d/1v6yxNeiwW8i8vk3ddPe0O4i6Y7ePrE9r/view

Izvor: EEE Koncept i Koordinaciono telo