Arhiva vesti
                   

MUP: PASIVIZACIJA ADRESE PREBIVALIŠTA SE PRIMENjUJE NA SVE GRAĐANE

22. April 2015.

Vranje,Bujanovac,Preševo - U toku 2014. godine u sedištu Policijske uprave u Vranju, kao i u njenim organizacionim jedinicama, doneto je ukupno 264  rešenja o pasivizaciji adrese prebivališta za isto toliko lica.

Policiska uprava Vranje ne poseduje podatke o tome koliko je Albanaca, Srba i pripadnika drugih zajednica među onima koji imaju rešenje o pasivizaciji adrese prebivališta. „Pasivizacija prebivališta”  je regulisana  Zakonom o prebivalištu i boravištu građana, koji je stupio na snagu 29.11.2011. godine.

 “U skladu sa članom 18. navedenog Zakona, na zahtev suda, organa državne uprave, drugog organa ili organizacije, kao i drugog  pravnog ili fizičkog lica, nadležni organ vrši proveru činjenice stalnog stanovanja, na adresi na kojoj je građanin prijavio prebivalište. Ukoliko utvrdi da građanin ne stanuje na adresi na kojoj ima prijavljeno prebivalište ili ako utvrdi da je prilikom prijave prebivališta dao neistinite podatke, nadležni organ donosi rešenje kojim pasivizira adresu prebivališta”, navodi se u objašnjenju policije.

U skladu sa ovim ,organizacione jedinice MUP-a vrše proveru da li građanin živi na adresi na kojoj ima prijavljeno prebivalište.

Ukoliko se utvrdi da građanin ne živi na adresi prijavljenog prebivališta, donosi se rešenje kojim se pasivizira adresa prebivališta i nalaže građaninu da u roku od osam dana od dana prijem rešenja izvrši prijavu prebivališta na adresi na kojoj stvarno živi. Na navedeno rešenje građanin može izjaviti žalbu Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Nakon konačnosti rešenja o pasivizaciji prebivališta, u evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova označava se da građanin ne stanuje na adresi prijavljenog prebivališta.

Neophodno je da građanin, nakon pasivizacije prebivališta, prijavi adresu na kojoj stvarno živi. Ovo znači da se o zahtevu građanina za izdavanje dokumenata može odlučivati tek nakon što građanin prijavi stvarnu adresu prebivališta. 

Policijska uprava Vranje je izjavila da “Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije propise iz oblasti prebivališta i boravišta građana primenjuje jednako na sve građane Republike Srbije, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku i drugu pripadnost, te se s toga  pasivizacija vrši samo ukoliko građanin ne živi na adresi na kojoj mu je prijavljeno prebivalište, bez obzira na nacionalnu pripadnost”.

Izvor: Jugpres i Koordinaciono telo