Arhiva vesti
                   

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMIANjA RASPISALO MEDIJSKE KONKURSE ZA 2020. GODINU

13. Decembar 2019.

Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je devet konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2020. godinu.

Ovo je prvi put od uvođenja projektnog sufinansiranja medijskih projekata 2015. godine, da Ministarstvo kulture u decembru raspiše konkurse čija će realizacija biti sledeće godine.

Između ostalih, raspisani su sledeći konkursi:

 

Konkurs za sufinansiranje projekata prouzvodnje medijskih sadržaja za televizije u 2020. godini i za to je opredeljeno 75 miliona dinara.

Najmanji iznos novca koji se može dobiti po projektu je 500.000 dinara, a najveći iznos po projektu je tri miliona dinara. Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50 odsto vrednosti projekta. Konkurs se raspisuje u periodu od 10. decembra do 10. januara 2020. godine, a odluka o raspodeli sredstava se donosi najkasnije u roku od 90 dana od zaključenja konkursa.

Dodatne informacije o konkursu su dostupne nahttp://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-za-televizije---

 

Konkurs za sufinansiranje projekata prouzvodnje medijskih sadržaja za radio u 2020. godini i za to je opredeljeno 30 miliona dinara.

Najmanji iznos novca koji se može dobiti po projektu je 400.000 dinara, a najveći iznos po projektu je milion dinara.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80 odsto vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje u periodu od 10. decembra do 10. januara 2020. godine, a odluka o raspodeli sredstava se donosi najkasnije u roku od 90 dana od zaključenja konkursa.

Dodatne informacije o konkursu su dostupne na http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-za-radio--

 

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije u 2020. godini i za to je opredeljeno 30 miliona dinara.

Najmanji iznos novca koji se može dobiti po projektu je 300.000 dinara, a najveći iznos po projektu je milion dinara.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80 odsto vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje u periodu od 10. decembra do 10. januara 2020. godine, a odluka o raspodeli sredstava se donosi najkasnije u roku od 90 dana od zaključenja konkursa.

Dodatne informacije o konkursu su dostupne na  http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-za-internet-medije--

 

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2020. godini i za to je opredeljeno 13 miliona dinara.

Najmanji iznos novca koji se može dobiti po projektu je 400.000 dinara, a najveći iznos po projektu je milion dinara.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80 odsto vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje u periodu od 10. decembra do 10. januara 2020. godine, a odluka o raspodeli sredstava se donosi najkasnije u roku od 90 dana od zaključenja konkursa.

Dodatne informacije o konkursu su dostupne na http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata--proizvodnje-medijskih-sadrzaja-namenjenih-osobama-sa-invaliditetom

 

Konkurs za sufinansiranje projekata prouzvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2020. godini i za to je opredeljeno 34 miliona dinara.

Najmanji iznos novca koji se može dobiti po projektu je 400.000 dinara, a najveći iznos po projektu je dva miliona dinara.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80 odsto vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje u periodu od 10. decembra do 10. januara 2020. godine, a odluka o raspodeli sredstava se donosi najkasnije u roku od 90 dana od zaključenja konkursa.

Dodatne informacije o konkursu su dostupne na http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-za-stampane-medije-i-servise-novinskih-agencija

 

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona u 2020. godini i za to je opredeljeno 21 milion dinara.

Najmanji iznos novca koji se može dobiti po projektu je 400.000 dinara, a najveći iznos po projektu je 1,5 miliona dinara.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80 odsto vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje u periodu od 10. decembra do 10. januara 2020. godine, a odluka o raspodeli sredstava se donosi najkasnije u roku od 90 dana od zaključenja konkursa.

Dodatne informacije o konkursu su dostupne na http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-namenjenih-pripadnicima-srpskog-naroda-u-zemljama-regiona--

 

Konkurs za sufinansiranje projekata prouzvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2020. godini i za to je opredeljeno 40 miliona dinara.

Najmanji iznos novca koji se može dobiti po projektu je 400.000 dinara, a najveći iznos po projektu je milion dinara.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80 odsto vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje u periodu od 10. decembra do 10. januara 2020. godine, a odluka o raspodeli sredstava se donosi najkasnije u roku od 90 dana od zaključenja konkursa.

Dodatne informacije o konkursu su dostupne na http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-na-jezicima-nacionalnih-manjina--

Izvor: Ministartvo kulture i informisanja i Koordinaciono telo