Arhiva vesti
                   

MENTORSTVO ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

27. April 2015.

Bujanovac – NVO „Resurs centar“ iz Bujanovca, koji već stekao iskustvo u sprovođenju obuka članova organizacija civilnog društva,  prošlog petka je uspešno organizovao radionicu koja se odnosila na stratešku komunikaciju sa medijima.

Programi i usluge „Resurs centra“oblikovani su tako da odgovore na realne potrebe civilnog društva i aktera važnih za njegov razvoj.  Sa svojom grupom trenera, „Resurs centar“iz Bujanovca je do sada održao oko 2,5 hiljade treninga

Fatimir Jahiju, član „Resusr centra“iz Bujanovca, je o radu ove nevladine organizacije rekao:

„Treninge ćemo  u budućnosto organizovati samostalno, a sada imamo pomoć eksperta iz „Tasca“.  U budućnosti će obuku izvoditi naš tim od oko 30 mladih trenera, koji su bili obuhvaćeni našim programom za malde u Bujanovcu. Cilj nam je da ojačamo kapacitet organizacija civilnog društva i da malde ljude uključimo  u proces donošenja odluka. Novina  u radu „Resurs centra“ je uvođenje „help desk-a“ koji će obezbeđivati informacije organizacijama civilnog društva, a imamo i razne publikacije koje je objavio Tacso.  Pored toga,  pravni okvir se dosta menjao poslednjih godina,  pa postoji potreba da lokalnim organizacijama pomognemo da shvate da i oni  mogu i  da se uključe u ovaj proces.

Izvor: TV Bujanovac i Koordinaciono telo