Arhiva vesti
                   

MEDVEĐA: OBAVEŠTENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA KRETANjE TOKOM POLICIJSKOG ČASA

8. April 2020.

Medveđa - Građani opštine Medveđa, koji imaju potrebu za dobijanjem dozvole za kretanje u vreme policijskog časa neophodno je da se obrate lokalnoj samoupravi opštine Medveđa i dostave potrebna dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole.

Zahtevi za kretanje se odnose na lica kojima je neophodna usluga pomoći u kući (usluga socijalne zaštite, ali i neposredno dogovorena pomoć između dva fizička lica), kao i roditelji kojima je pravosnažnom sudskom predsudom regulisano viđanje deteta (preuzimanje i vraćanje od jednog roditelja) u terminima koji ulaze u vreme trajanja policijskog časa, i potrebna im je dozovola za kretanje.

Zahtev za kretanje mora sadržati sledeće podatke: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, vrstu usluge koje lice pruža, odnosno ukoliko je u pitanju preuzimanje i vraćanje deteta roditelju prema pravosnažnoj sudskoj presudi upisati broj sudske presude.

Opština Medveđa će nakon provere dostaviti zahteve Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje će nakon provere iste dostavljati Ministarstvu unutrašnjih poslova radi izdavanja dozvole.

Zahteve je neophodno podnositi Opštinskoj upravi opštine Medveđa u pisanom obliku putem redovne pošte ili elektronskim putem.

Za sve navedene informacije možete se obratiti na sledeće kontakte:

- pošte: Opštinska uprava opštine Medveđa, Kralja Milana 48, 16240 Medveđa,

-  e-mail: pisarnica@medvedja.org.rs

- telefonom na broj: 016/891-138.

Izvor: Info centar juga i Koordinaciono telo