Arhiva vesti
                   

KONKUSRI FONDACIJE ZA OTVORENO DRUŠTVO

29. Februar 2016.

U toku je javni konkurs za programe: Suzbijanje ekstremizma, Položaj etničkih manjina, Inkluzija Roma, Položaj i prava pripadnika LGBT zajednice.
Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs". Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd. Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne tradicionalne i onlajn metodologije rada (novi aktivizam), koji su usmereni  prema građanima, angažuju njihovu građansku kreativnost i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Prijave na konkurs se primaju do 13. marta 2016. godine.

Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Izvor: Fondacija za otvoreno društvo i Koordinaciono telo