Arhiva vesti
                   

KONKURS ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI U 2016. GODINI

10. Februar 2016.

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa kojima se doprinosi unapređenju položaja osoba sa invaliditetom do njihovog punog učešća u društvu kroz uklanjanje prepreka sa kojima se susreću u različitim oblastima društvenog života, koje realizuju udruženja osoba sa invaliditetom ili druge socijalno humanitarne organizacije registrovane na teritoriji Republike Srbije.

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđuju se u okviru Budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu ne većem od 62.000.000,00 dinara.

U okviru ovog konkursa obezbeđuje se finansiranje ili učešće u finansiranju programa koji za cilj imaju:
1. uključivanje osoba sa invaliditetom u život zajednice;

2. unapređenje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom;

3. otklanjanje informacionih i komunikacionih barijera sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom.

Informacije o ovom konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata koje se nalaze na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije. Informacije se, mogu dobiti i telefonskim putem pozivom na broj 011/3620-928 ili 011/3614-960.

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinaciono telo