Arhiva vesti
                   

KONKURS ZA PROJEKTE KOJE FINANSIRA FOND ZA DEMOKRATIJU UJEDINjENIH NACIJA

24. Novembar 2016.

Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija  (UNDEF) poziva organizacije civilnog društva da konkurišu sa projektima kojima se jača i pruža podrška demokratiji.

Predlozi projekta moraju da se odnose na neku od sledećih oblasti:
– Društveni aktivizam
– Vladavinu prava i ljudska prava
– Oruđe za znanje
– Osnaživanje žena
– Uključivanje omladine
– Medije i slobodu informacija
– Jačanje interakcija sa vladom

Rok za predaju dokumentacije je 15. decembar 2016. godine. Iznos granta je od 100.000 do  300.000 dolara. Krug aplikanata  uključuje organizacije civilnog društva.

Dodatne informacije o konkursu su dostupne na  http://www.un.org/democracyfund/apply-funding

Izvor: Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija  i Koordinaciono telo