Arhiva vesti
                   

KONKURS ZA PROGRAM AKADEMIJA ODRŽIVOSTI (ROK: 18. JANUAR 2019. GODINE)

24. Decembar 2018.

Trag fondacija, u partnerstvu sa SIGN mrežom, i uz finansijsku podršku Evropske unije, je objavila poziv za prijavu na konkurs za program Akademija održivosti. Ovaj program ima za cilj da organizacijama civilnog društva pomogne u izgradnji dugoročnih partnerstava sa novim donatorima u njihovim zajednicama, unapredi njihovo dugoročno finansijsko planiranje i poboljša njihovu održivost kroz povećanje njihove vidljivosti i uticaja u zajednicama u kojima rade.

Poziv za prijavljivanje na konkurs je otvoren za sve organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje postoje više od godinu dana i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (selo, opština, grad) u kojoj su registrovane.

Trag fondacija će ovim programom podržati do 10 organizacija civilnog društva, koje će dobiti obuku za prikupljanje sredstava, podršku za izradu planova za prikupljanje,  po 700 evra za kampanje prikupljanja sredstava i za prikupljen iznos novčanih sredstava u svojoj zajednici od strane pojedinaca i kompanija, Trag fondacija im dodeljuje isti iznos novca, koji mogu da koriste za svoje projektne aktivnosti. Minimalni iznos za prikupljanje je 2.000 evra, a maksimalni 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Ukupno je na raspologanju 28.000 evra za svih 10 projekata.

Popunjene prijavne formulare možete slati najkasnije do 18. januara 2019. godine na imejl adresu filantropija@tragfondacija.orgb. Prijavni formular možete preuzeti na      https://www.portalmladi.com/konkurs-za-program-akademija-odrzivosti-otvoren-do-18-januara-2019-godine/

Proces selekcije biće završen najkasnije do kraja januara 2019. godine, a dva treninga održana tokom februara 2019. godine.

Ukoliko vam je u toku konkursa potrebna bilo kakva podrška ili želite konsultacije u vezi sa vašom idejom, pišite na imejl adresu vjekoslav@tragfondacija.org .

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i procesu odlučivanja možete preuzeti na https://www.tragfondacija.org/media/Akademija%20odrzivosti/Akademija%20odrzivosti%20Poziv%20za%20konkurisanje.pdf

Izvor: Portal Mladi i Koordinaciono telo