Arhiva vesti
                   

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OČUVANjE I RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA U 2019. GODINI (ROK: 3. DECEMBAR 2019)

26. Novembar 2019.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-11600/2019 od 21. novembra 2019. godine o usvajanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2019. godini, poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2019. godini.

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu ili obe navedene namene.

Subvencije namenjene za razvoj tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:

1) za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatom;

2) za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata.

Rok za dostavu prijava je 3. decembar 2019. godine

Dodatne informacije o konkursu, kao i prijavni obrazac i konkursna dokumentacija, su dostupni na https://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-2/

Izvor: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Koordinaciono telo