Arhiva vesti
                   

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANjINE U 2020. GODINI (ROK: 18. MART 2020)

19. Februar 2020.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je raspisalo konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini za realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja.

Cilj konkursa je unapređenje obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti manja od 150.000,00 dinara, a maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti viša od 1.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim programom/projektom.

Potrebna dokumentacija uključuje:

1. Obrazac prijave popunjen i overen u pet primeraka (preuzeti sa sajta);

2. Obrazac izjave podnosioca prijave kojom se potvrđuje da se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja, odnosno druge organizacije civilnog društva, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina (preuzeti sa sajta);

3. Kompaktni disk (CD) sa obaveznom pratećom dokumentacijom.

Pored gore navedene dokumentacije, podnosilac prijave može da dostavi i druga dokumenta koje smatra potrebnim i odgovarajućim za predloženi program/projekat (na primer: pisma preporuke, saglasnosti, pisma podrške ako postoje i dr).

Konkurs se raspisuje u periodu od 18. februara do 18. marta 2020. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANjINE U 2020. GODINI ili predati lično na navedenu adresu, u pisarnici Ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu podnosioca prijave.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva http://mduls.gov.rs/obavestenja/konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-budzetskog-fonda-za-nacionalne-manjine-u-2020-godini/

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 13 časova na telefon: 011/33-45-236.

Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Koordinaciono telo