Arhiva vesti
                   

KONKURS „SAZNALI NA SEMINARU – PRIMENILI U PRAKSI“ ZA 2019. GODINU (ROK: 15. 10. 2019)

10. Juli 2019.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju je raspisao IX nagradni konkurs „Saznali na seminaru – primenili u praksi”.

U cilju razvijanja i promovisanja kulture primene znanja i veština razvijanih na obukama odobrenih programa stalnog stručnog usavršavanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) poziva sve zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim/srednjim školama i domovima učenika da učestvuju na konkursu i tako podele iskustva koja su doprinela unapređivanju njihove prakse.

Pozivaju se nastavnici/e, vaspitači/ce i stručni saradnici/e da prijave radove koji predstavljaju primere dobre prakse u obrazovno-vaspitnom/vaspitno-obrazovnom radu. Radovi treba da budu inovativni, originalni, da se izdvajaju po ostvarenim efektima, održivosti, uključivanju partnera iz lokalne i/ili šire društvene zajednice.

Rad koji se dostavlja na konkurs može da bude produkt timskog rada ili produkt rada pojedinca.

Pravo učešća na konkursu imaju radovi:

  • koji se odnose na prikaz primene razvijanih znanja i veština tokom obuke odobrenih programa od strane ZUOV-a u poslednjih pet godina,
  • koji nisu učestvovali na nekom od drugih konkursa,
  • koji su lektorisani, pisani ćirilicom, u Times New Roman fontu veličine 12.

Rok za dostavljanje prijava je 15.10.2019. godine.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem onlajn upitnika koji je dostupan na https://zavod.edu.rs/upitnik-saznali-na-seminaru-2019/

Radove procenjuju komisije koje imenuje direktor ZUOV-a. Odabrani primeri dobre prakse nalaziće se u elektronskoj bazi na sajtu ZUOV-a. Autori i autorke najboljih primera dobre prakse predstaviće svoje radove Centralnoj komisiji, a tri najbolja rada će bizi nagrađena.

Izvor: zuov.gov.rs i Koordinaciono telo