Arhiva vesti
                   

KONKURS FONDACIJE PEACE NEXUS ZA ZAPADNI BALKAN U 2020. GODINI (Rok: 7. jun 2020)

27. Maj 2020.

Ovim pozivom fondacija Peace Nexus nastoji da pruži podršku organizacijama koje doprinose socijalnoj koheziji u državama Zapdnog Balkana i organizacijama koje deluju na regionalnom nivou. Fondacija je posebeno zainteresovana da pruži podršku akterima koji rade na povećanju kvaliteta i intenziteta saradnje na etničkom i nacionalnom nivou i na taj način doprinese regionalnoj mobilnosti, dijalogu i pomirenju.

Ovim pozivom Fondacija ne obezbeđuje institucionalno (osnovno) finansiranje.

Umesto toga, Fondacija pruža podršku u sledećim oblastima:

1. Osetljivosti na konflikte kako bi se pružila podrška organizacijama da se prilagode kontekstu i doprinesu socijalnoj koheziji;

2. Organizaciona podrška organizacijama za izgradnju mira i povećanje njihove efikasnosti u radu;

3. Inkluzivni dijalog sa poslovnim sektorom, sa ciljem uključivanja relevantnih aktera u pronalaženje zajedničkih rešenja i doprinosa socijalnoj koheziji na relaciji poslovni sektor – zajednica – organi javne vlasti.

U sve tri oblasti podrške podrazumeva se saradnja sa partnerima u prevazilaženju internih ili eksternih izazova koji sprečavaju efikasnost i sposobnost postizanja njihovih ciljeva.

Rok za podnošenje predloga projekta je 7. jun 2020. godine.

Dodatne informacije o uslovima konkursa su dostupne na https://peacenexus.org/western-balkans-call.

Izvor: Fondacija Peace Nexus i Koordinaciono telo