Arhiva vesti
                   

KONFERENCIJA „RADNE PRAKSE KAO MOST IZMEĐU SVETA OBRAZOVANjA I SVETA RADA“

18. Februar 2016.

Beograd - Pozivamo Vas na konferenciju „Radne prakse kao most između sveta obrazovanja i sveta rada" na kojoj će biti predstavljeni rezultati i efekti projekta „PRAKSAM – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse", koji je finansijski podržalo Ministarstvo omladine i sporta, a koji je realizovan u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije. U programu prakse je učestvovalo ukupno 18 privrednih društava iz 7 opština i gradova u Srbiji, koja su angažovala 30 praktikanata. Prema rezultatima evaluacije programa, svi praktikanti smatraju da su tokom prakse stekli stručne veštine i znanja važna za profesionalni i lični razvoj.

Konferencija će biti održana 23. februara 2016. godine, sa početkom u 10 časova, u sali Beograd Palata Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd.

U uvodnom delu konferencije prisutnima će se obratiti visoki predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Privredne komore Srbije. Svoja iskustva o učešću u programu prakse predstaviće nekoliko poslodavaca i praktikanata, dok će se u okviru panel diskusije govoriti o konceptu kvalitetnih stručnih praksi, o usvajanju standarda kvaliteta i unapređenju pravnog okvira za njihovu realizaciju.

Značaj organizovanja i realizovanja kvalitetnih stručnih praksi u kontekstu unapređivanja zapošljivosti mladih je neosporan. Stručne prakse predstavljaju sve bitniji instrument u kadrovskim politikama i dugoročnim planiranjima privrednih društava. Ipak, pogrešno osmišljene i sprovedene mere podrške za unapređenje programa praksi mogu da dovedu do povećanja broja mladih koji u dugom vremenskom periodu rade loše plaćene poslove u sivoj zoni. Upravo o ovim pitanjima i izazovima, ali i primerima dobre prakse će se diskutovati na konferenciji. Učesnici će biti predstavnici državnih institucija i lokalnih samouprava, predstavnici kancelarija za mlade, poslovnog sektora, univerzitetskih centara za vođenje karijere, omladinskih udruženja, studentskih organizacija, praktikanti, relevantni eksperti, mediji i šira zainteresovana javnost.

Najljubaznije Vas molimo da svoje učešće na konferenciji potvrdite do subote 20. februara popunjavanjem onlajn formulara  na https://docs.google.com/a/gradjanske.org/forms/d/1RUKMPn37vmHJWdRtAPAdWgce62PMH01xikXI2EOP-os/viewform Za sve dodatne informacije možete se obratiti Bojani Jevtović putem mejl adrese bojana.jevtovic@bos.rs ili kontakt telefona: 011 3061 341.

Konferenciju organizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz finansijsku podršku Ministarstava omladine i sporta i partnersku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Privredne komore Srbije

Izvor: Beogradska otvorena škola i Koordinaciono telo