Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANjA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U 2020. GOD (ROK: 10. APRIL 2020)

26. Februar 2020.

Razvojna agencija Srbije (RAS) je raspisala javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima. Mentoring je besplatna usluga kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup.  Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Do sada je uslugu mentorstva u Srbiji koristilo oko 2.400 korisnika. Prema podacima, u tim privrednim subjektima zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15% u odnosu na prethodnu godinu.

Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:

- da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre februara 2017. godine;

- da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u pomenute četiri oblasti;

- da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

- da su u većinskom privatnom vlasništvu.

Dokumentaciju koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv možete preuzeti na https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-pruzanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradivacke-industrije-u-2020-godini

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na i-mejl: mentoring4sektora@ras.gov.rs   ili na broj telefona: 011/3398 809.

Izvor: Razvojna agencija Srbije i Koordinaciono telo