Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE (ROK: 30. SEPTEMBAR 2019)

15. Avgust 2019.

Razvojna agencija Srbije (RAS), kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije, ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u sledeće četri oblasti: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike, kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada proizvoda iz sektora prerađivačke industrije grupisane u pomrenute 4 oblasti.

Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva i nisu završene do trenutka podnošenja prijave za učešće u Programu.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu u okviru koje može konkurisati za više aktivnosti.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 50.000.000,00 dinara.

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30. septembra 2019. godine.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom na sledeću adresu:

 Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Adresa: Pana Đukića 42, Leskovac

Telefon: 016/315-0115, 016/3150-114

E-mejl: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

Dodatne informacije o konkursu i konkursna dokumentacija su dostupni na   http://www.centarzarazvoj.org/vest.php?id=787&oblast=konkursi

Izvor: Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Koordinaciono telo