Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV ZA PROJEKTE I NAGRADA ZA NAJBOLjU LOKALNU UPRAVU (ROK: 18. FEBRUAR 2020)

31. Januar 2020.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je i ove godine opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će, u potpunosti ili delimično, biti finansirani iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave koji iznosi 520 milona dinara.

Od ove godine iz Fonda po posebnom konkursu Ministarstvo dodeljuje i godišnju nagradu za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja u 2019. godini, kao vid finansijske podrške za unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou.

Ministar Branko Ružić pozvao je sve opštine i gradove da do 18. februara ove godine konkurišu sa projektima i na taj način reše neke od problema svojih zajednica.

„Izuzetno sam ponosan na svaki od 136 projekata koji smo do sada finansirali, kao i na spremnost opština i gradova da konkurišu sa pedantnom dokumentacijom", rekao je ministar i dodao da su se kroz Fond uređivale zgrade opština i gradova i modernizovao njihov rad, uvodio e-Parlament, uređivali vrtići, trgovi, pijačni prostor i podizao kulturni život širom Srbije.

Gradovi i opštine mogu prijaviti četiri vrste projekata, one koji unapređuju kvalitet života, doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju i rekonstrukciji komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim uređenje parkova, pijaca, trgova i rasvete... čemu je namenjeno 364 miliona dinara.

Druga vrsta projekata su oni koji doprinose bržem uvođenju e-Uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada lokalnih uprava i boljeg pružanja usluga građanima, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama i u tu j svrhu planirano 52 miliona dinara.

 Planirani su i projekti organizovanja kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kako i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom sa fondom od 46 miliona i 800 hiljada dinara

Konačno, predviđeni su projekti preventivnog delovanja na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovine lokalnih samouprava i građana, a za sve to planirano je 46.800.000 dinara

Godišnja nagrada za najbolju opštinsku/gradsku upravu dodeljuje se za četiri oblasti: Efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i anti-diskriminacija.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena opštinama ili gradovima koje su najbolji primeri u primeni principa dobrog upravljanja iznose 10.400.000 dinara

Opštine i gradovi kandiduju najbolje primere svoje prakse u primeni principa dobrog upravljanja, po sopstvenom izboru, za odabranu oblast.

Javni poziv je objavljen u Službenom glasniku broj 7/20 od 29.1.2020, a sve neophodne informacije za učešće na javnim pozivima, javni pozivi i potrebni obrasci mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva (http://mduls.gov.rs/category/obavestenja/ ).

Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Koordinaciono telo