Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV ZA PREDLOGE PROJEKATA UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U SRBIJI U 2017. GODINI (ROK 16.12.2016)

24. Novembar 2016.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije raspisalo je Javni poziv za podnošenje predloga projekata na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba s invaliditetom u Republici Srbiji u 2017. godini.

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programskih aktivnosti saveza udruženja osoba sa invaliditetom na republičkom ili pokrajinskom nivou koji aktivnosti realizuju neposredno ili kroz rad lokalnih udruženja u svom sistemu, sa ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđuju se u okviru Budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu do 225.000.000,00 dinara.

U okviru ovog konkursa obezbeđuje se finansiranje ili učešće u finansiranju sprovođenja aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom ostvarivanjem:

  • pristupačnosti informacija otklanjanjem komunikacijskih barijera,
  • participacije uklanjanjem prepreka u pravcu punog učešća u društvu osoba sa invaliditetom realizacijom stimulativnih i inkluzivnih programa i servisa i
  • jednakosti kroz podizanje nivoa svesti zajednice i obezbeđenja ravnopravnosti osoba sa invaliditetom.

Rok za dostavljanje predloga projekata ističe 16. decembra 2016. godine.

Više informacija i projektnu dokumentaciju potražite na adresi www.minrzs.gov.rs

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinaciono telo