Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA ZA USPOSTAVLjANjE I UNAPREĐENjE MEĐUOPŠTINSKE SARADNjE (ROK: 26.06.2019)

28. Maj 2019.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisalo javni poziv za  podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje.

Javni poziv je otvoren za sve projekte koji podržavaju međuopštinsku saradnju kroz uspostavljanje zajedničkih organa, službi, preduzeća, ustanova i drugih organizacija, u skladu sa zakonom i statutom, a u cilju efikasnije organizacije rada, unapređenja usluga i kvaliteta života zajednice. Međuopštinsku saradnju, kroz razmenu iskustava, tehničku ili institucionalni podršku i jačanje kapaciteta mogu da uspostave sve one lokalne samouprave koje u njoj pronalaze ekonomski, kulturni, socijalni ili drugi zajednički interes.

Opšti cilj ovog Javnog poziva je da podrži procese međuopštinske saradnje u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Na konkurs mogu da se prijave najmanje 2 (dve) jedinice lokalne samouprave koje zajedno podnose predlog projekta, sa tim što ne postoji limit u broju gradova i opština koji mogu da učestvuju kao partneri.

Pored jedinica lokalne samouprave, kao partneri mogu da konkurišu i:

  • Gradske opštine, pod uslovom da je vodeći partner ili jedan od partnera grad osnivač.
  • Preduzeća, ustanove i organizacije čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave mogu učestvovati kao partneri na projektu ukoliko je vodeći partner ili jedan od partnera osnivač.

Ukupna sredstva opredeljena za ovaj Javni poziv iznose 117.000 švajcarskih franaka. Minimalni iznos koji se može odobriti za projekte u skladu sa ovim Javnim pozivom nije definisan, dok je maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodeliti po jednom projektu 58.000,00 švajcarskih franaka.

Tipovi aktivnosti za koje je može da se konkuriše:

  • Ekspertska podrška u usaglašavanju postojećeg Sporazuma o međuopštinskoj saradnji sa aktuelnim zakonskim okvirom;
  • ekspertska podrška za unapređenje znanja i kapaciteta partnera;
  • uređivanje i opremanje objekta/prostora namenjenog za funkcionisanje tela međuopštinske saradnje
  • nabavka IT (IT podrške i softvera) i druge potrebne opreme (koja nije IT)
  • druge aktivnosti koje nisu napred navedene, a kojima se unapređuje međuopštinska saradnja.

Planirani početak realizacije odobrenih projekata je 19. jul 2019. godine.

Kompletnu prijavu sa dopunskom dokumentacijom je potrebno dostaviti na adresu sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 26. jun 2019. godine do 15.00 časova.

Više informacija o propozicijama Javnog poziva i konkursnu dokumentaciju potražite na mduls.gov.rs

Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Koordinaciono telo