Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV ZA IZBOR JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS) ZA IZRADU I SPROVOĐENjE MODELA STRUKTURIRANOG DIJALOGA SA MLADIMA (ROK: 2. SEPTEMBAR 2018)

22. Avgust 2018.

U okviru projekta „Zajedno za mlade“, koji  se realizuje u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS otvara Javni poziv za izbor pet (5) jedinica lokalne samouprave za izradu i sprovođenje modela strukturiranog dijaloga sa mladima. KOMS poziva jedinice lokalne samouprave (opštine/gradove) koje će uz podršku KOMS-a implementirati pilot-projekte na temu lokalnog strukturiranog dijaloga, sa ciljem povećanja odgovorne brige o mladima, učešća mladih u donošenju odluka i poboljšanja kvaliteta života mladih u lokalnim zajednicama.

Krovna organizacija mladih Srbije će za izabranih 5 lokalnih samouprava organizovati obuku od 21. do 23. septembra. Obuka će biti organizovana na temu strukturiranog dijaloga, kako bi se budući lokalni koordinatori/ke na samom početku upoznali sa metodologijom, primenom strukturiranog dijaloga na lokalnom nivou, mogućnostima za prilagođavanje takvog modela u njihovoj lokalnoj zajednici, ali će obuka imati za cilj i da im omogući da naucče kako da obrade sve informacije koje na lokalu dobijaju od mladih i od donosioca odluka, i formulišu ih u konkretnu javnu politiku čiju će primenu zagovarati u svojoj opštini/gradu.

Da biste se prijavili na javni poziv dovoljno je da popunite prijavni formular i da ga pošaljete imejlom na adresu konkurs@koms.rs sa naznakom “Prijava za JLS za razvoj strukturiranog dijaloga”.

Prijave su otvorene do 2. septembra 2018. godine.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti Bobanu Stojanoviću na boban.stojanovic@koms.rs

Dodatne informacije o javnom pozivu i prijavni formular su dostupni na http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/javni-poziv-za-izbor-jls-za-izradu-i-sprovodjenje-modela-strukturiranog-dijaloga-sa-mladima-rok-2-9-2018/

Izvor: Tim za socijalno uključivanje i samnjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Koordinaciono telo